Breaking News

Hồng Đào chia sẻ về cuộc sống tuổi già giữa dịch Covid, hậu chia tay Quang Minh

 Nghệ sĩ Hồng Đào mang ống xịt hơi cay, khẩu trang trong giỏ xách để bảo vệ bản thân trước Covid -19 và tình trạng "bài Á".Theo TTVN

No comments